Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc triển thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 06/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Trà Vinh về việc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Đoàn Giám sát số 01 theo Quyết định số 79/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, do đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành giám sát đối với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

       Ảnh: Đ/c Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội                                                                                             

    Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí đại diện các phòng chức năng của đơn vị. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Lao động –Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đánh giá cao các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến cấp xã, phường, thị trấn, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

     Tuy nhiên, công tác truyền thông, phổ biến triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở một số địa phương còn hạn chế; quá trình rà soát, lập danh sách từng lúc còn chậm, sót đối tượng. Cán bộ, công chức ở cơ sở còn có những cách hiểu khác nhau trong thực hiện chính sách, nhất là đối với nhóm đối tượng lao động tự do, chưa linh hoạt trong việc xử lý tình huống.

    Đại diện Sở Lao động –Thương binh và Xã hội – đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở giải trình và tiếp các ý kiến đóng góp của Đoàn Giám sát và phối hợp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                   Tin, ảnh: Văn phòng

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 1 261
  • Tất cả: 1315880