• 02/08/2021

  Những thông tin cần biết về Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

  Ngày 24/7/2021 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là chủ trương quan trọng nhằm góp phần ổn định đời sống cho người có công. Để hiểu rõ hơn về nội dung của Nghị định này, sau đây là những thông tin cần biết về Nghị định số 75/2021/NĐ-CP:

 • 09/11/2020

  Nỗ lực cải thiện chỉ số “ Đào tạo lao động”

 • 27/07/2020

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2020)

  PV: Thưa ông! nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, xin ông đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác chăm lo gia đình chính sách hiện nay ở tỉnh ta ? Trả lời: Trong thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo gia đình chính sách , chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng . Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về nhà ở, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng tập trung hoặc tại gia đình và các chính sách khác cho người có công với cách mạng. T uyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về truyền thống yêu nước của dân tộc ta và đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” và t hực hiện tốt phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa ”; Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân các