Đảng Ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội công bố dự thảo Báo cáo kết quả giám sát Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đoàn Giám sát do đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp làm trưởng đoàn

         Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.   

        Sau khi nghe Đồng chí Nguyễn Hồng Xuân, Thư ký Đoàn Giám sát thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy. Ban chấp hành Đảng ủy thảo luận, nhìn chung các ý kiến đều thống nhất với dự thảo báo cáo kết luận của Đoàn Giám sát, trong đó có nêu rõ những mặt ưu điểm của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như và đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: Đảng ủy có quan tâm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành với nhiều hình thức. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối, sát với thực tế của Đảng bộ. Đảng ủy phát huy vai trò lãnh đạo, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết trong nội bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đồng chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng chí chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TU, Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quy định về trách nhiệm nêu gương, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

    Bên cạnh đó, Báo cáo giám sát cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế  của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như và đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: Việc chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xãy ra tham nhũng, tiêu cực theo quy định, thực hiện chưa quyết liệt. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ chưa đưa nội dung kiểm tra,  giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Những hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có phần trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy với vai trò là người đứng đầu. Trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từng lúc còn thiếu kiểm tra, đôn đốc; thiếu chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện.  

       Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tiếp thu các ý kiến kết luận của Đoàn giám sát, trong thời gian tới Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và bản thân đồng chí sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ nạn tham nhũng, tiêu cực lãng phí; tính hiệu quả của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy  ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm mang lại hiệu quả cao./.

                                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 662
  • Tất cả: 1322475