Đơn vị trực thuộc Sở

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh

     Địa chỉ số 79 Bis phường 4 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

     Điện thoại: 02943864455

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh

     Địa chỉ: số 416, khóm 5, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

     Điện thoại: 02943 848561

3.Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh

     Địa chỉ: ấp Hương Phụ C, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

     Điện thoại: 02943 900011