TRÀ VINH MỞ RỘNG CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN
Qua 6 tháng triển khai thí điểm chi trả hàng tháng trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn huyện Càng Long, Thành phố Trà Vinh và Thị xã Duyên Hải theo Công văn số 4311/UBND-KGVX ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống bưu điện. Kết quả chi trả trợ cấp cho đối tượng tại 03 đơn vị thí điểm đạt tỷ lệ cao (98% trở lên). Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách chi trả kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định, công tác quyết toán chặt chẽ và kịp thời.

Báo cáo viên hướng dẫn quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại huyện Cầu Ngang

    Bên cạnh đó, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Bưu điện và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức 02 cuộc Hội nghị sơ kết để đánh giá quá trình triển khai thực hiện và rút kinh nghiệm cho công tác chi trả chính sách người có công trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng đề án, lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương nhân rộng toàn tỉnh chi trả hàng tháng trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công qua hệ thống Bưu điện và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại Công văn số 1443/UBND-KGVX ngày 22/4/2021.

    Từ ngày 28/4/2021 đến ngày 4/5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện cho đại biểu là lãnh đạo và công chức (phụ trách chính sách người có công và kế toán) của Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội; Công chức Lao động –Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện.

Đại biểu tham dự tập huấn quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại huyện Cầu Kè

    Tại các lớp tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Trà Vinh về chi trả trợ cấp chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Triển khai Đề án chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hướng dẫn quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí chi trả và thảo luận và giải đáp thắc mắc của đại biểu.

    Theo kế hoạch, đầu tháng 5/2021 tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiến hành chi trả trợ cấp hàng tháng chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công qua hệ thống Bưu điện.

Tin, ảnh: Minh Điền

 

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 1 392
  • Tất cả: 1316330