Trà Vinh khẩn trương hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và tạm dựng kinh hoạt động kinh doanh xổ số
Trong khuôn khổ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Trà Vinh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách những người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách để hỗ trợ trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Trà Vinh

    Trên cơ sở phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến ngày 22/7/2021, các địa phương đang tiến hành hỗ trợ. Theo kế hoạch toàn tỉnh có 7.832 người bán lẻ vé xổ số được hỗ trợ, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người, với tổng số tiền là 11.748 triệu đồng. Trong đó, Huyện Tiểu Cần (951 người); Thị xã Duyên Hải (299 người); Huyện Duyên Hải (425 người); Huyện Trà Cú (1.237 người); Huyện Cầu Kè (794 người); Huyện Cầu Ngang (766 người); Huyện Càng Long (1.009 người); Huyện Châu Thành (1.204 người) và Tp. Trà Vinh (1.147 người).

    Đến chiều ngày 22/7/2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ 1.814 người bán lẻ vé số, đạt tỷ lệ 20,77%. Theo kế hoạch đến ngày 26/7/2021 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ này trên địa bàn toàn tỉnh. Các nhóm đối tượng lao động tự do khác, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật đến ngày 22/7/2021 đã có 517 lao động tự do thuộc diện hỗ trợ, các huyện đang thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và tổ chức thực hiện.

                                                                             Tin: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 1 254
  • Tất cả: 1315873