Thứ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội cùng Đoàn công tác đến làm việc với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Tỉnh Trà Vinh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chiều ngày 7/9/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội – Nguyễn Văn Hồi cùng Đoàn công tác của Văn phòng Đại diện phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) đến làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các chính sách an sinh xã hội khác liên quan đến lĩnh vực của ngành. 

Ảnh: Đoàn công tác của Bộ Lao động –TBXH đến làm việc tại Trà Vinh

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.

 Qua hơn 02 tháng triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, các ngành và địa phương đã tích cực chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện nhanh, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực:

Tính đến ngày 07/9/2021, toàn tỉnh đã triển khai chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tạm tính có 895 đơn vị, với 42.392 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (tính từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022) là 13.060.808.425 đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, có 45 đơn vị có số lao động giảm từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021, đã gửi thông báo hướng dẫn đến các đơn vị. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Ngành BHXH đã xác nhận cho 68 đơn vị, với 2.756 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để các doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo quy định. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, ngành BHXH đã xác nhận cho 21 đơn vị, với 14.888 lao động ngừng việc để các doanh nghiệp thực hiện đề nghị hỗ trợ cho người lao động theo quy định. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (F0 và F1), Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 2.273 người, với tổng kinh phí hỗ trợ 4.933.720.000 đồng. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 29 người viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 người hướng dẫn viên du lịch, với số tiền là 111.300.000 đồng và đã triển khai thực hiện. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, kết quả phê duyệt cho 1.225 hộ, với kinh phí 3.675.000.000 đồng và đã triển khai thực hiện. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng chính sách xã hội đã thẩm định, hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn phục hồi sản xuất cho 01 doanh nghiệp, với số tiền 153.000.000 đồng. Chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, kết quả UBND tỉnh đã phê duyệt 91.199 đối tượng (trong đó người bán lẻ vé số là 8.175 người, đã hỗ trợ xong) các nhóm đối tượng khác địa phương đang thực hiện đạt khoảng 94% so với danh sách được phê duyệt.

Về thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tính đến nay Cục Dự trữ đã giao 1.738,950 tấn gạo cho 9 huyện, thị xã, thành phố và đã cấp phát được 1.738,950 tấn gạo cho 115.930 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 100%.

Về thực hiện Công điện số 1105/CĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ. Kết quả rà soát, toàn tỉnh có 23 người lang thang cơ nhỡ (chủ yếu những đối tượng này đều có gia đình, người thân). Do đó, các địa phương đã phối hợp với ngành công an đã vận động gia đình quản lý các đối tượng này tại nhà.

Về công tác hỗ trợ cho người có công với cách mạng đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai Thông báo số 503-TB/VPTU ngày 02/9/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 3909/UBND-KGVX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 84/QĐ-ASXH-BĐH ngày 06/9/2021 của Ban Điều hành Quỹ An sinh xã hội về việc xuất Quỹ An sinh xã hội tỉnh chi hỗ trợ cho 10.192 người có công với cách mạng đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, với kinh phí là 5.096.000.000 đồng.

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được trên 252.000 phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già yếu, neo đơn, khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn, khu cách ly và các chốt trực,...phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc có 6 ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; Bảo hiểm xã hội; Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và thành viên Đoàn công tác đóng góp, định hướng cho kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác an sinh xã hội trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và nỗ lực của tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả tốt; công tác chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người gặp khó khăn do dịch Covid-19 được tỉnh quan tâm hỗ trợ kịp thời; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở xã hội của tỉnh được đảm bảo tốt. 

 

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Lao động –TBXH –Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với Sở Lao động –TBXH Trà Vinh

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, doanh nghiệp giải quyết những chính sách với tỷ lệ hỗ trợ còn thấp như: Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và chính sách chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với tỷ lệ còn thấp. Đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đối với người lao động khi di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,...về Trà Vinh sinh sống và quan tâm mở rộng đối tượng (lao động tự do) ngoài quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo cuộc sống của người dân trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

                                                                             Bài, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 1 395
  • Tất cả: 1316333