Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai cuộc vận động” Cán bộ, công chứ, viên chức nói không với tiêu cực” năm 2021

Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

                                                                                                                                                                                           Ảnh: Minh Điền

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch với nội dung 05 không, bao gồm:

    - Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà.

    - Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm.

    - Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

    - Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối.

    - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

    Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm trong công việc, có đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy theo phương phâm “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển” năm 2021.

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị triển khai Cuộc vận động “nói không với tiêu cực”

Để thực hiện tốt Cuộc vận động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tổ chức công đoàn cơ sở, triển khai nội dung cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, tổ chức, đảm bảo thiết thực, hiện quả. Gắn việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị, của cán bộ công đoàn trong việc hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. Thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

                                                                             Tin: Nguyễn Văn Bé

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 1 227
  • Tất cả: 1315846