Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu của ngành được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, năm 2020

      Trong năm 2020, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể như sau:  Giải quyết việc làm mới cho 23.000 người. Trong đó Quỹ quốc gia việc làm tạo ra 3.500 việc làm mới, xuất khẩu 900 lao động. Tuyển sinh đào tạo nghề cho 20.000 người (Cao đẳng: 2000 người; Trung cấp: 1000 người; Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên: 17.000 người, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn: 5.200 người, còn lại đào tạo thường xuyên do doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề thực hiện đào tạo kèm cặp, truyền nghề, tập nghề. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 33%-35%. Tỷ lệ hộ nghèo chung (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm từ 1-1,5%, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm từ 2 - 3%. Bảo đảm 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội liên quan; tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ xã hội dưới các hình thức khác nhau. Bảo đảm 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Phấn đấu100% số xã phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em; Đảm bảo từ 98% trở lên trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; có 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc như trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ giúp khám chữa bệnh, chỉnh hình phục hồi chức năng, miễn giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập hoặc trao học bổng... Giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt từ 5 - 7%. 

     Trong năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành lao động – Thương binh và Xã hội đều đạt và vượt kế hoạch do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó: giải quyết việc làm mới cho 25.040 lao động, đạt 114% kế hoạch; đưa 604 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 151% kế hoạch). Bên cạn đó, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân 43,26 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 2.219 lao động; phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tư vấn việc làm cho 49.949 lao động, giới thiệu việc làm cho 2.579 lao động. Tuyển sinh, đào tạo nghề cho 20.758 người ([1]), đạt 109% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,56%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,2%. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo nên đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 9.214 hộ nghèo, chiếm 3,22% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh (hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1.573 hộ, chiếm 17,07%; hộ nghèo dân tộc Khmer là 5.394 hộ, chiếm 6,055 so với tổng số hộ dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 58,54% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh); tổng số hộ cận nghèo là 19.474 hộ, chiếm 6,80% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh (hộ cận nghèo dân tộc Khmer là 10.181 hộ, chiếm 11,42% so với tổng số hộ dân tộc Khmer; chiếm 52,28% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh). Bên cạnh đó công tác chăm lo người có công; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và bình đẳng giới được thực hiện đầy đủ. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

                                                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé - PCVP Sở

 

 [1]Trong đó: trình độ cao đẳng 1.118 sinh viên; trung cấp có 404 học sinh; sơ cấp, đào tạo thường xuyên, kèm cặp truyền nghề, chương trình đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật là: 19.236  lao động

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 1 256
  • Tất cả: 1315875