Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu; điều động và bổ nhiệm mới cho công chức, viên chức
   Thực hiện Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 297/TTr-VP ngày 04/8/2020 của Thanh tra tỉnh về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Quyết định số 354QĐ-SNV ngày 26/8/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động đối với công chức.    Sau thời gian thực hiện quy trình thủ tục nghỉ hưu; điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm mới đối với công chức, viên chức. Ngày 31/8/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 23/8/1960, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy, được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/9/2020. 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động-TBXH trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy.

    Đồng thời, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Bé Tám, Chánh Thanh tra Sở, giữ chức vụ Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động-TBXH trao quyết định điều động, bổ nhiệm

ông Phan Văn bé Tám, giữ chức vụ Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy.

   Dịp này, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Trí Tâm, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục Nghề nghiệp, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em và Bình đẳng giới, giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao quyết định điều động, bổ nhiệm; bổ nhiệm mới cho công chức, viên chức

   Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 trao quyết định về việc thôi phụ trách kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do nhận nhiệm vụ mới và bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Tấn Phước, Viên chức Văn phòng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh Trà Vinh.

Tin, ảnh: Minh Điền

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 1 230
  • Tất cả: 1315849