SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC
Thực hiện Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 431QĐ-SNV ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động công chức.

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động-TBXH trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thạch Khmau, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới

   Sau thời gian thực hiện quy trình thủ tục điều động, bổ nhiệm đối với công chức, Ngày 31/11/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Thạch Khmau, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, Ban Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho đồng chí Thạch Khmau phụ trách Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới trong thời gian chưa bổ nhiệm Trưởng phòng.

   Phát biểu tại buổi trao quyết định điều đồng, bổ nhiệm, Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Thạch Khmau cố gắng tìm hiểu, tiếp cận với công việc, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em và Bình đẳng giới để tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Sở và điều hành Phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em và Bình đẳng giới triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                    

Tin: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 1 275
  • Tất cả: 1315894