Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động- Người có công và Xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 21/01/2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động- Người có công và Xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu Trường cao đẳng nghề Trà Vinh; Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh; Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã; Trung tâm GDNN và phát triển nguồn nhân lực Miền Nam; Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Trường Đại học Trà Vinh;Trưởng, Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 106 xã, phường, thị trấn tham dự Hội nghị.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông qua báo cáo công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và 02 Chỉ thị về công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp và Chỉ thị về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết về cải thiện nhà ở cho hộ nghèo và Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm qua và định hướng tới. Sở đã tổ chức nhiều Hội nghị, cuộc họp trực tuyến nhằm triển khai kịp thời, tháo gỡ những khó khăn cho địa phương trong giải quyết các chính sách về hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND tỉnh. Từ đó đã góp phần đạt nhiều kết quả về công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021 như:

    Giải quyết việc làm mới cho 19.643 người lao động, đạt 85,40%; xuất khẩu lao động được 292 người, đạt 32,44% so với kế hoạch. Hỗ trợ được 301.114 đối tượng, với kinh phí  460 tỷ 467 triệu đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND tỉnh. Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP đến ngày 31/12/2021 đã hỗ trợ cho 59.419 người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền trên 132 tỷ đồng.

    Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo nghề được 9.500 người, đạt 50% so kế hoạch, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,70%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,84%.

   Công tác giảm nghèo đạt chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, giảm 1,24% (chuẩn nghèo cũ), còn 0,56%. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh có 10.207 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,56%; hộ cận nghèo là 17.215 hộ, chiếm tỷ lệ 6%. Toàn tỉnh có 116.451 hộ có mức sống trung bình, chiếm tỷ lệ 40,60%; 126.084 hộ có thu nhập khá, chiếm tỷ lệ 43,96% và 11.100 hộ có thu nhập giàu, chiếm tỷ lệ 3,87% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở có hiệu quả, đã hỗ trợ cho 542 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, đạt 103,25% kế hoạch.

    Công tác người có công với cách mạng tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng; đặc biệt là điều chỉnh tăng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công theo Nghị định số 75 của Chính phủ và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đối với hồ sơ, thủ tục cho người có công, giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cho đối tượng.

    Công tác Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả. Hướng dẫn trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ; thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bình đẳng giới ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm.

    Công tác cải cách hành chính tiếp tục thực hiện tốt; công tác thanh tra, giải quyết tốt đơn thư thắc mắc, khiếu nại, trong năm đã tổ chức một số đợt thanh tra; giải quyết, trả lời thỏa đáng nhiều vụ việc quan trọng liên quan đến các chế độ, chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

    Tại Hội nghị có 8 ý kiến phát biểu thảo luận xung quanh các vấn đề về giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhất là nhóm lao động tự do từ các tỉnh về và công tác phối hợp, dự nguồn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn trong thời gian tới; đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động năm 2021 (thuận lợi, khó khăn) và giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới; tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và triển khai Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về trợ giúp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; công tác chăm lo tết cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và một số nội dung khác.

    Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao là tạo việc làm mới cho 23.000 người. Trong đó, đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuyển sinh đào tạo nghề cho 19.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,94%. Trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,94%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0,5% (trong đồng bào  dân tộc Khmer giảm từ 1% trở lên).

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu và giải đáp thỏa đáng các đề xuất, kiến nghị của đạo biểu và đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị quan tâm chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; chính sách trợ giúp xã hội; chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội liên quan. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động. Triển khai thực hiện tốt công tác thăm viếng, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho nhóm đối tượng yếu thế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới; vận động thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới lồng ghép với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực, hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức thực hiện có hiệu quả về xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm và một số nhiệm vụ khác.

                                                                             Bài, ảnh: Văn phòng

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 1 400
  • Tất cả: 1316338