Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023

Chiều ngày 16/02/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023

    Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, với nhiều biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các ngành, các cấp tập trung thực hiện các chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.

    Trong năm 2022, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Mặc dù, những tháng cuối năm tình hình lao động, việc làm có biến động suy giảm. Nhưng Sở Lao động-TBXH đã tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện nhiều biện pháp góp phần ổn định thị trường lao động, kịp thời kết nối cung cầu lao động, việc làm nên tình hình lao động việc làm đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể tỉnh đã tạo việc làm mới đạt 110,56%; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 101,66% so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ giao; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề, đạt 100,78% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,99%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 35,97%. 

    Về công tác chăm lo các đối tượng chính sách người có công, đã lan tỏa được nhiều giá trị nhân văn sâu sắc nên đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền; sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân, nên mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là cải thiện nhà ở cho hộ nghèo thực hiện tốt; công tác vận động tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm sau nhiều hơn năm trước, hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 1,88% hộ nghèo; 3,8% hộ cận nghèo. Công tác trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội được ngành Lao động-TBXH và các địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo.

    Trong năm 2023, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu tạo việc làm mới 23.000 lao động, đưa 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyển sinh đào tạo nghề cho 19.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,3%, trong đó lao động có văn bằng chứng chỉ đạt 36,04%. Duy trì mức giảm hộ nghèo bình quân 05,%/năm (trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer giảm bình quân trên 1%/năm); hộ cận nghèo giảm bình quân 1%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công, bảo đảm 100% gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công. Bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội liên quan, 100% trẻ em dưới 06 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

anh tin bai

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đạt được trong năm 2022.

    Trong thời gian tới Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lao động, người có công và xã hội. Trong đó chú trọng đến công tác đào nghề, gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động doanh nghiệp tham gia vào đào tạo nghề; thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo

     Chủ động cung cấp thông tin tuyển dụng, kết nối cung - cầu lao động, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội.

    Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đủ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí đặc biệt là trong lĩnh vực người có công, bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý tài chính và chuyển đổi số.  

anh tin bai

    Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

                                                                   Tin và ảnh: Nguyễn Văn Bé

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 1 274
  • Tất cả: 1315893