Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Năm 2021, Nghị quyết Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành Lao động –Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu về tạo việc làm mới cho 23.000 người. Trong đó, đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%. Trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngay từ đầu năm, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và thành lập Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021.

Tập huấn triển khai nhiệm vụ của ngành cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố

    Tính đến 4 tháng đầu đã giải quyết việc làm mới được 10.185 lao động, đạt 44,28% kế hoạch; đưa 232 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 25,77% so với kế hoạch năm 2021. Triển khai nhiều văn bản, kế hoạch về tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm và hỗ trợ thông báo tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tư vấn việc làm cho 14.820 người lao động. Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 8.079 đối tượng. Triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI về đào tạo lao động. Trong đó, tổ chức 03 đoàn công tác liên ngành đến thăm, chúc Tết 30 doanh nghiệp; soạn thảo nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến đào tạo lao động, tuyển dụng lao động thông qua thư ngỏ gửi đến khoảng 700 doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo lao động tại doanh nghiệp.

    Tiếp tục rà soát kế hoạch đào tạo nghề cho lao động của các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.905 người (trình độ sơ cấp 120 người, đào tạo theo hình thức truyền nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật là 2.785 người).

    Đến nay, toàn tỉnh còn 5.204 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,80%. Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 2.863 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21% so với số hộ dân tộc Khmer. Hộ cận nghèo còn 16.650 hộ, chiếm tỷ lệ 5,76%. Triển khai Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025. Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030 và đang lấy ý kiến đóng góp của các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

    Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 tháng triển khai thí điểm chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại huyện Càng Long, TP. Trà Vinh và TX. Duyên Hải và đang trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai nhân rộng toàn tỉnh vào tháng 5/2021. Đưa 110 người có công và thân nhân người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh Kiên Giang và tiếp nhận 02 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

    Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho 37.558 đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ mai táng phí cho 489 đối tượng, với số tiền là 44 tỷ 527 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho 26.137 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho 5.204 hộ nghèo, Tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 45 cụ 100 tuổi và 784 cụ 90 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện, thị xã, thành phố vận động tặng quà tết cho 12.779 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 4.958.000.000 đồng. Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp nhận 05 đối tượng người tâm thần; dừng trợ giúp xã hội 13 đối tượng (hồi gia, hòa nhập cộng đồng), hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 168 đối tượng. Tiếp nhận tiền mặt, quà, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân,trị giá 191.817.000 đồng và hiện vật quy thành tiền 84.686.000 đồng.

    Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

    Tổ chức 16 cuộc tuyền truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Trường Trung học phổ thông, Trường Trung học cơ sở. Trình UBND tỉnh kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178. Phối hợp với ngành công an kiểm tra 06 cuộc tại 43 cơ sở kinh doanh – dịch vụ, lập biên bản vi phạm 18 cơ sở, nhắc nhở 25 cơ sở. Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 145 học viên; đảm bảo tốt chế độ trực lãnh đạo, trực ban, trực y tế và trực bảo vệ 24/24 và phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị.

Hội thảo tham vấn về lao động việc làm và các vấn đề xã hội

    Để bảo đảm thực hiện đạt các chỉ tiêu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 8 tháng còn lại của năm 2021 như sau:

    1. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại lao động theo kế hoạch. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2021 tại các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động theo Bộ Luật lao động mớitriển khai tháng an toàn. vệ sinh lao động năm 2021.

    2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị điều kiện và tổ chức tuyển sinh năm 2021. Theo dõi, tổng hợp kế hoạch đào tạo nghề của các huyện, thị, thành phố. Thẩm định hồ sơ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp theo quy định. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động theo Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.

    3. Chuẩn bị danh sách, kinh phí thăm viếng, tặng quà cho đối tượng chính sách bị thương và hy sinh ngày 30/4/1975; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thẩm định hồ sơ tăng, giảm các loại và hồ sơ thờ cúng liệt sĩ. Tổng hợp số lượng nhà tình nghĩa xây dựng trước năm 2015 xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng tự sửa chữa và tiếp tục đưa người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung.

    4. Lấy ý kiến các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025.  Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

    5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025. Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật trẻ em trong các Trường trung học phổ thông. Vận động hỗ trợ và lập hồ sơ phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

    6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng về công tác khảo sát và triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm. Tăng cường công tác trực ban, trực bảo vệ, quản lý chặt chẽ học viên cai nghiện ma túy và tiếp tục trang bị cơ sở vật chất cho Cơ sở cai nghiện ma túy.

Bài, ảnh: Minh Điền

 

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 1 396
  • Tất cả: 1316334