Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm 2021
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý, điều hành đạt hiệu quả một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành như: Giải quyết việc làm mới cho 15.384  lao động, đạt 66,88% so với kế hoạch; đưa 292 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 32,44% kế hoạch; tư  vấn cho 9.000 lượt người đến tìm việc và 46.500 lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; Phối hợp với các tỉnh Bến Tre, Bình Dương và Thành phố Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến có 12 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho khoảng 400 quân nhân xuất ngũ tại huyện Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải và thành phố Trà Vinh và giải quyết 9.200 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.  Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo nghề cho 5.066 người, đạt 25,30%, so với kế hoạch. Triển khai Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Tham mưu Ủy ban nhân dân trình Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tổ chức tặng quà cho 25.233 người có công với cách mạng và thân nhân của người có công, với tổng kinh phí là 12.771.900.000 đồng; đưa 110 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập tại Kiên Giang. Phối hợp các ngân hàng và tập đoàn Vinaphone và Mobiphone xây dựng 428 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Ảnh: Ban Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về việc quy định chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ 451.519 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, kinh phí thực hiện 363.283 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ cho 16.650 hộ cận nghèo, với kinh phí là 4.995.000.000đồng. Ngoài ra, các huyện xuất ngân sách hỗ trợ cho 435 hộ cận nghèo với kinh phí là 43.500.000 đồng và vận động xã hội hóa hỗ trợ thêm 10.030 lượt hộ cận nghèo, với số tiền hơn 3.166.000.000 đồng và 1.310 kg gạo; vận động xã hội hóa hỗ trợ cho 10.365 lượt hộ nghèo, với kinh phí hơn 7.718.000.000 đồng và 12.225 kg gạo.    

    - Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho hơn 36.000 đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ mai táng phí cho 762 đối tượng, với số tiền là 82 tỷ 055 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho 26.303 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho 5.127 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 45 cụ 100 tuổi và 784 cụ 90 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện, thị xã, thành phố vận động tặng quà tết cho 12.779 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trí giá 4.958.000.000 đồng.

    - Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐTTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lượt quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025; triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

    - Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố có 2.041 lượt người dự. Kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 178, phối hợp với Công an các huyện kiểm tra 06 cuộc tại 43 cơ sở kinh doanh – dịch vụ, lập biên bản vi phạm 18 cơ sở, nhắc nhỡ 25 cơ sở.

    - Thành lập Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về đôn đốc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021. Tiếp nhận 399 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn 399 hồ sơ; trình UBND tỉnh công bố TTHC mới và bãi bỏ TTHC theo quy định.

    - Tuy nhiên, do tình hình tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành trong cả nước, còn một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch như: Chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và chỉ tiêu về tuyển sinh đào tạo nghề….

    Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành trong 6 tháng cuối năm gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021.

                                                                              Bài, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 78
  • Trong tuần: 1 403
  • Tất cả: 1316341