PHÁT HUY VAI TRÒ, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY SỞ
(Từ sau Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025)

Đảng bộ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hiện có 07 chi bộ (04 chi bộ cơ quan hành chính, 03 Chi bộ đơn vị sự nghiệp trực thuộc), với 137 đảng viên (trong đó, 57 đảng viên nữ; 03 đảng viên là người dân tộc Khmer); 01 đồng chí là Ủy viên BCH Tỉnh ủy; 13 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở (trong đó 03 đồng chí Ủy viên Thường vụ, Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Ủy viên Thường vụ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy); Ủy ban Kiểm tra 05 đồng chí (01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 03 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy). Đảng ủy lãnh, chỉ đạo 04 Công đoàn cơ sở, 01 Chi đoàn, 01 Hội cựu chiến binh cơ quan, với 169 đoàn viên, hội viên.

- Từ khi Đại hội Đảng bộ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy tích cực quan tâm chỉ đạo triển khai, quán triệt đến đảng viên, đoàn viên, hội viên như : Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020-2025), Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; triển khai Chương hành động số 20-CTr/ĐU, ngày 27/4/2020 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở và phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 - Tăng cường triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, của Đảng ủy Sở ; tuyên truyền các văn bản có liên quan về công tác Đại hội Đảng các cấp đến 100% đảng viên trong các cuộc họp lệ Chi bộ hàng tháng, họp cơ quan,…

- Chỉ đạo các Chi bộ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 đã đề ra: Tỷ lệ hộ nghèo chung giảm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1-1,5%, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 2 - 3%; Giải quyết việc làm mới cho 23.000 người, trong đó xuất khẩu 900 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,5%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 33-35%. Cuối năm, 100% các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đạt vững mạnh, phấn đấu từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 80% cán bộ, công chức, viên chức trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong năm tổ chức bồi dưỡng, kết nạp 03 đảng viên mới.

- Thường xuyên sinh hoạt, chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần; tiếp tục chỉ đạo và uốn nắn việc đánh giá nhận xét đảng viên hàng tháng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt 7 mô hình “ Dân vận khéo” và  7 mô hình “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; duy trì và nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính.

- Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy “nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững” trong lĩnh vực ngành quản lý. Đẩy mạnh và thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ, cấp ủy Chi bộ, đảng viên theo quy định về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định 47 và Quy định 109 của Ban chấp hành Trung ương và công tác tài chính Đảng theo quy định.

 

                                                                                                                                                         Ly Na

                                                                                                                                                 (Văn phòng Sở)

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1 234
  • Tất cả: 1315853