LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN KIỂM TRA TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUÝ I/2021 TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nhằm đánh giá tình hình công tác Lao động, Người có công và Xã hội quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tình hình công tác quý I của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cùng đi với lãnh đạo UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Phòng Khoa giáo Văn xã (Văn phòng UBND tỉnh). Tiếp và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Trưởng phòng và các phó trưởng phòng chuyên môn; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

         Trong quý I/2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện đạt một số kết quả về tạo việc làm mới cho 4.350 lao động, đạt 18,91% so với kế hoạch. Đưa 221 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 21,55% so với kế hoạch. Tư  vấn cho 6.901 lượt người đến tìm việc làm; phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến, có 12 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho khoảng 400 quân nhân xuất ngũ; giải quyết 7.107 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền là 117.658.040.000 đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo nghề cho người 520 người và đào tạo nghề dưới 03 tháng do các doanh nghiệp, các làng nghề thực hiện theo hình thức kèm cặp nghề, tập nghề được 4.350 lao động. Triển khai cho các đơn vị về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và kế hoạch hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ III để chọn nhà giáo đạt giải tham gia Hội giảng cấp toàn quốc năm 2021.

         Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp tổ chức tặng quà cho 25.233 người có công với cách mạng và thân nhân của người có công, với tổng kinh phí là 12.771.900.000 đồng. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 tháng triển khai thí điểm chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại huyện Càng Long, TP. Trà Vinh và TX. Duyên Hải và đang lấy ý kiến của UBND các huyện còn lại, để tổng hợp trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai nhân rộng toàn tỉnh vào tháng 5/2021. Triển khai Kế hoạch đưa người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh và tham quan Thủ đô Hà Nội.

         Toàn tỉnh còn 5.204 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,80%. Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 2.863 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21% so với số hộ dân tộc Khmer. Hộ cận nghèo còn 16.650 hộ, chiếm tỷ lệ 5,76%. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về việc quy định chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025, hiện đang triển khai thực hiện. Hỗ trợ cho 16.650 hộ cận nghèo, với kinh phí là 4.995.000.000đồng.

Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho 37.558 đối tượng bảo trợ xã hội; cấp thẻ BHYT cho 26.137 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho 5.204 hộ nghèo, Tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 45 cụ 100 tuổi và 784 cụ 90 tuổi.

         Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

          Tổ chức 07 cuộc tuyền truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Trường Trung học phổ thông, Trường Trung học cơ sở. Trình UBND tỉnh kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178. Phối hợp với ngành công an kiểm tra 06 cuộc tại 43 cơ sở kinh doanh – dịch vụ, lập biên bản vi phạm 18 cơ sở, nhắc nhở 25 cơ sở.

Tiếp 38 lượt công dân yêu cầu giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội; thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Thị xã Duyên Hải.

          Thành lập Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về đôn đốc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021.

         Tiếp nhận 261 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn 261 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI về đào tạo lao động; Tổ chức 03 đoàn công tác liên ngành đến thăm, chúc Tết 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; soạn thảo nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến đào tạo lao động thông qua thư ngỏ gửi đến khoảng 700 doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo lao động tại doanh nghiệp.

         Nhìn chung, trong quý I được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác Lao động, Người có công và Xã hội từng bước phát huy hiệu quả, người lao động đã tiếp cận được các chính sách về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; đặc biệt là công tác chăm lo, thăm viếng, tặng quà nhân các ngày lễ, tết. Các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm tập trung chỉ đạo chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhân dịp tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở thông qua

báo cáo kết quả thực hiện quý I/2021 và nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2021

         Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đời sống của người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em. Tình hình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng do số lượng công nhân bị cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động và áp lực trong việc tìm kiếm việc làm và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Tình hình học viên trốn trại tại Cơ sở cai nghiện ma túy vẫn còn xảy ra, gây lo lắng cho nhân dân tại địa phương.

         Năm 2021, Nghị quyết Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành Lao động-Thương binh và Xã hội về tạo việc làm mới cho 23.000 người. Trong đó, đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%.

         Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu trên, tại buổi làm việc Ban Giám đốc  Sở đề ra 09 giải pháp cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đến công tác tư vấn giới thiệu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh; đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần đạt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho người lao động. Triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI về đào tạo lao động. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị điều kiện và tổ chức tuyển sinh năm 2021; tích cực hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp có nhu cầu. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chủ động đào tạo cung ứng lao động có tay nghề, trình độ cho khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

         Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tham mưu UBND tỉnh triển khai nhân rộng toàn tỉnh chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung), có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Phối hợp rà soát, tổng hợp trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ đối với nhà tình nghĩa xây dựng trước năm 2015 đã xuống cấp, hư hỏng nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa.

         Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh thông qua Thường trực Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quy định chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025. Phối hợp tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới và rà soát hộ có mức sống trung bình, hộ khá giàu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

       Triển khai Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới lồng ghép với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức thực hiện có hiệu quả về xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác trực bảo vệ, trực ban, trực y tế đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tránh trường hợp học viên trốn trại như thời gian qua.

     Tại buổi làm việc, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội có 07 đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác rà soát hộ trung bình, khá giàu; tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp, tăng biên chế viên chức; thành lập Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội; đề xuất hỗ trợ chi phí (đào tạo nghề đối với lao động cho các doanh nghiệp và xin chủ trương vận các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I/2021 và chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới về công tác giải quyết việc làm phải đạt chỉ tiêu đề ra; chú trọng đến công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề có văn bằng, chứng chỉ, đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm và theo nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động; cải thiện chỉ số PCI về đào tạo lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; tiếp tục lấy ý kiến chi trả chính sách người có công qua hệ thống Bưu điện và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động –Thương binh và Xã hội làm rõ hơn một số đề xuất kiến nghị và phối hợp với các Sở, ngành liên quan, để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.        

        .

 

Bài, ảnh: Minh Điền     

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 1 251
  • Tất cả: 1315870