Kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tính đến ngày 03/12/2021, các nhóm chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được như sau: 1. Chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đến nay có 810 đơn vị, với tổng số 22.905 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiện cơ quan BHXH tỉnh đã giải ngân cho các đơn vị, với tổng số tiền là 2.501.742.099 đồng. 2. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đến nay, cơ quan BHXH đã hỗ trợ 06 đơn vị, với số lao động được hỗ trợ là 1.132 người, số tiền hỗ trợ 6.394.887.038 đồng. 3. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Ngành BHXH đã xác nhận cho 119 đơn vị với 4.310 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để các doanh nghiệp thực hiện đề nghị hỗ trợ cho người lao động theo quy định. Đến nay, đã hỗ trợ cho 3.218 đối tượng, hỗ trợ bổ sung cho phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 06 tuổi được 983 người, với tổng số tiền 11.966.530.000. 4. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Đã hỗ trợ cho 25.114 đối tượng, hỗ trợ bổ sung cho đối tượng là phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 06 tuổi được 9.273 người, với tổng số tiền 34.387.000.000 đồng. 5. Chính sách chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Đã hỗ trợ cho 05 đối tượng, với số tiền 20.550.000 đồng. 6. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (F0 và F1): Đã hỗ trợ cho 6.122 người, với tổng số tiền 4.054.334.000 đồng.   7. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: Đã hỗ trợ cho 29 viên chức hoạt động nghệ thuật và 17 người hướng dẫn viên du lịch, với số tiền 170.660.000 đồng. 8. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Đã hỗ trợ cho 4.750 hộ, với kinh phí  14.250.000.000 đồng. 9. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 07 lượt doanh nghiệp, 575 lượt lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất với tổng số tiền 1.613.927.000 đồng. 10. Chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác: Đã hỗ trợ cho 247.246 đối tượng, với kinh phí 370.869.000.000 đồng.

Cán bộ cơ sở hỗ trợ tiền cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

    Như vậy, đến nay các nhóm chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ tổng cộng được 286.501 đối tượng, với kinh phí  440.888.563.000 đồng; đạt 97,65% so với tổng số đối tượng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                             Tin: Văn phòng

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1 234
  • Tất cả: 1315853