Kết quả thực hiện hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Để kịp thời hỗ trợ cho hỗ trợ lao động tự do là người bán lẻ vé xổ số đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnhTrà Vinh. Vừa qua, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt 02 đợt danh sách hỗ trợ cho 8.243 người bán lẻ vé xổ số, với tổng số tiền 12.364.500.000 đồng. Đến đầu tháng 8 năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt việc cấp, phát tiền hỗ trợ cho 8.175 người bán lẻ vé xổ số, với tổng số tiền 12.262.500.000 đồng, từ  nguồn kinh phí của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Còn lại 68 người không cấp tiền hỗ trợ, do không đúng đối tượng là người bán lẻ vé sổ xố (trùng tên, không phải người địa phương và người không tham gia bán lẻ vé xổ số,….)

Cán bộ cấp xã cấp tiền hỗ trợ cho người bán lẻ vé xổ số

    Sự hỗ trợ kịp thời nêu trên, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh và các ngành, cấp cấp  nên công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số được thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất, góp phần giúp cho người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 khi các Công ty xổ số kiến thiết tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số.

                                                                                       Tin, ảnh: Ngô Công Đức

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 1 401
  • Tất cả: 1316339