Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày 07/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn cấp huyện và tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ngành liên quan.

                                        Ảnh: Đ/c Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc                                      Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

    Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo sơ kết thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sâu rộng đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện đạt nhiều kết quả cao. Tính đến ngày 04/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 210.241 người, với tổng kinh phí 324 tỷ 388 triệu đồng và đã cấp phát cho 158.008 người, với kinh phí  242 tỷ 822 triệu đồng so với tổng số danh sách được phê duyệt.

    Nhiều ý kiến thảo luận của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được Ban Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan giải đáp thỏa đáng, nhất là những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện 11 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thời gian qua đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đối với các nhóm chính sách với tỷ lệ thực hiện còn thấp như: Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và Chính sách chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp,…Đồng thời, quá trình thực hiện, hỗ trợ chính sách phải kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, khách quan, dân chủ và thường xuyên báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

          

                                                                                                                                   Tin, ảnh: Văn phòng

 

1 2 3 4 5  ... 




 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 1 274
  • Tất cả: 1315893