Hội nghị sơ kết Công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
           Ngày 24/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022, trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, còn có Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, và đại diện lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin, đại diện Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh; Ban Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã.  Tại Hội nghị, đồng chí Từ Minh Điền, Chánh Văn phòng Sở trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Lao động-Thuwong binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác Lao động, Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh Trong 06 tháng đầu năm, đã tạo việc làm mới cho 13.520 lao động, đạt 58,78% so với kế hoạch. Phối hợp đưa 466 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 51% so với kế hoạch. Tư vấn cho 5.684 lượt người đến tìm việc làm và 24.416 lượt lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm, có 21 doanh nghiệp và 1.054 lao động tham dự; 20 cuộc hội thảo tại các địa phương trong tỉnh, có 34 lượt công ty và 2.144 lao động tham dự. Giải quyết 6.831 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền là 99 tỷ 932 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đã hỗ trợ cho 395.845 đối tượng, với kinh 547.551.006.000 đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh các cấp trình độ đào tạo nghề cho cho 7.216 người, đạt 37,97% so với kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Tổ chức thăm và tặng quà Tết cho 46.988 lượt đối tượng chính sách, với kinh phí 12 tỷ 926 triệu đồng; quyết định điều dưỡng tại gia đình cho 3.848 đối tượng là người có công. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7-2022). Tổ chức 02 đoàn, với 77 người có công đi điều dưỡng tại các tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng. Tổ chức đưa đoàn 56 người có công với cách mạng tham quan thủ đô Hà Nội. Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng cho 37.916 đối tượng bảo trợ xã hội; cấp thẻ BHYT cho 27.718 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ thêm hàng tháng cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo đơn thân (sống 1 mình) cho 582 hộ nghèo (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng) từ nguồn Quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh cho 54 cụ 100 tuổi, 786 cụ 90 tuổi, với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Tiếp nhận 17 đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, dừng trợ giúp xã hội 17 đối tượng. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc cho 158 đối tượng. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; kết quả tính đến ngày 15/6/2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để cải thiện nhà ở, với số tiền 30 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn phân bổ năm 2022. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 7.421 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, với số tiền 248 tỷ 381 triệu đồng. Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 194 phần quà cho trẻ em nghèo dịp Tết Nguyên đán, mỗi phần quà 1.000.000 đồng tiền mặt và Phó Chủ tịch nước, Võ Thị Ánh Xuân tặng trực tiếp 20 phần quà cho trẻ em tại huyện Châu Thành, tổng kinh phí quà của Trung ương là 200.000.000 đồng; Phối hợp Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho 17 trẻ em mồ côi cha/mẹ do dịch bệnh Covid-19, mỗi trẻ em 5.000.000 đồng.  Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các huyện. Triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy và quy chế phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận 45 học viên cai nghiện ma túy. Giải quyết tái hòa nhập cộng đồng 49 học viên. Hiện Cơ sở đang quản lý 103 học viên và đảm bảo công tác giáo dục, ổn định tư tưởng của học viên, đảm bảo chế độ trực lãnh đạo, trực ban, trực y tế và trực bảo vệ 24/24.

Ảnh:Đ/c Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

    Trong 6 tháng tiếp 40 lượt công dân yêu cầu giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội...; tiếp nhận và chuyển 13 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và chuyển về cho các địa phương giải quyết theo thẩm quyền; tiếp nhận 03 đơn khiếu nại của công dân và đang xem xét giải quyết theo quy định. Kiểm tra rà soát việc xác lập hồ sơ thương binh, bệnh binh theo Thông tư 20 của BYT-BLĐTBXH tại huyện Càng Long; Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 05 doanh nghiệp may gia công có sử dụng nhiều lao động. Tiếp nhận 486 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn 486 hồ sơ. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và lao động tiền lượng; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, theo Thông tư số 11 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội. Tại Hội nghị có 6 ý kiến phát biểu liên quan đến định hướng, giải pháp về công tác Lao động, người có công và Xã hội 6 tháng cuối năm 2022, góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

    Tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của ngành trong thời gian tới là:

         1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm, hành động năm 2020 của Tỉnh ủy "Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển" theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là không "trùng bước”, đảm bảo đạt các chỉ tiêu của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2022 đề ra.

          2. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước. Đặc biệt là rà soát, nắm chắc nhu cầu việc làm tại các địa phương, để có giải pháp hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Nắm chắc các hoạt động của các cơ sở gia công trên địa bàn (về chế độ, chính sách, an toàn vệ sinh lao động và quyền lợi của người lao động) phải đảm bảo đúng quy định.

          3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy nhanh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2022; tìm mọi giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là tại các địa phương phấn đấu lên nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục rà soát hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở, để đề xuất giải pháp hỗ trợ.

           4. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và đưa người có công đi điều dưỡng tập trung, tham quan thủ đô Hà Nội,... Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công.

          5. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng các chế độ, chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp quan tâm đến người cao tuổi; người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tiếp tục rà soát, xác định kỹ hộ có người cao tuổi thuộc hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở.

          6. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho trẻ em và thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới năm 2022. Đảm bảo an toàn trong công tác quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý chăm sóc tốt đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

         7. Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành, đảm bảo đúng thời gian, không làm phiền hà người dân và tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các chế độ, chính sách, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo chính sách, khách quan và đúng đối tượng.

                                                                                     Bài, ảnh: Văn phòng

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 1 404
  • Tất cả: 1316342