Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 - CT / TW
Ngày 29 tháng 8 năm 2019; Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW  ngày 22 /11/2014 của Ban Bí thư “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; với sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện Thường trực tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các Hội đoàn thể của tỉnh; Đại diện lành đạo Thường trực huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Đại diện lãnh đạo hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cấp huyện.


Trong 5 năm qua tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương; Kết quả: Doanh số cho vay trong 5 năm đạt 3.885 tỷ đồng, với 271.838 lượt khách hàng được vay vốn doanh số thu nợ trong 5 năm đạt  2.973 tỷ đồng. Đến 30 / 6 / 2019 tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.495 tỷ đồng với 170.127 khách hàng còn dư nợ , dư nợ tăng 902 tỷ đồng so với cuối năm 2014 tỷ lệ tăng 57%; tổng nợ quá hạn và nợ hoanh là 13 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,52 % trên tổng dư nợ, giảm 14,2 tỷ đồng, giảm là 1,2% so với cuối năm 2014; trong đó nợ quá hạn là 7,3 tỷ đồng hiếm tỷ lệ 0,29% tổng dư nợ, giảm 1,3 tỷ đồng so với cuối năm 2014, nợ khoanh là 5,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,23 % tổng dư nợ, giảm 12,9 tỷ đồng so với nợ cuối năm 2014.


 
    
Hoạt động tín dụng đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo , giải quyết việc làm , bảo đảm an sinh xã hội , xây dựng nông thôn mới; kéo giảm tình trang học sinh, sinh viên bỏ học giữa chừng do gia đình gặp khó khăn về tài chính, nhiều hộ gia đình được vay vốn xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt, các hộ nghèo có nhà ở ổn định , khang trang hơn; vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn; Cụ thể: 05 năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 272.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giúp trên 49.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 8.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 12.000 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; tạo điều kiện cho gần 800 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng trên 72.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trên 5.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn để làm nhà ở…..

Tin, ảnh: Văn phòng Sở


1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 1 255
  • Tất cả: 1315874