DOANH NGHIỆP TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẮN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công văn số 4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất ở trạng thái bình thường mới (giai đoạn 2) theo Kế hoach số 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ảnh: Công nhân tại Công ty TNHH Bast Mate Việt Nam tại ấp Chợ, xã Tân Hùng huyện Tiểu Cần đang hoạt động, sản xuất

     Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 03/11/2021 toàn tỉnh đã có 22 doanh nghiệp có sử dụng từ 100 lao động trở lên (ngoài Khu kinh tế, khu Công nghiệp) tổ chức trở lại hoạt động sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới, với 13.254 lao động có việc làm. Trong quá trình hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

                                                                                                 Tin, ảnh: Nguyễn Trận

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 1 269
  • Tất cả: 1315888