ĐOÀN KIỂM TRA CÁC CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI ĐẾN LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG-TBXH
Chiều ngày 22/12/2020, Đoàn kiểm tra các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, do đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn cùng các thành viên đến làm việc với Đảng ủy Sở Lao động –Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, có đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy Sở cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở và Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối làm việc tại Đảng ủy Sở Lao động -TBXH

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đồng chí Từ Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, hiện Đảng bộ Sở Lao động – TBXH có 07 chi bộ (04 chi bộ cơ quan hành chính, 03 Chi bộ đơn vị sự nghiệp trực thuộc) với 137 đảng viên, 01 Chi đoàn, 04 Công đoàn cơ sở và Hội cựu Chiến binh cơ quan.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá của các Chi bộ trực thuộc theo Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 23/10/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Kết quả, Đảng bộ Sở có 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ I Văn phòng Sở); 02 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (Chi bộ II và Chi bộ Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội); 04 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (Chi bộ III, Chi bộ Trung tâm bảo trợ xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm và Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy).

Đối với đảng viên của của Đảng bộ đến thời điểm đánh giá chất lượng là 137 đảng viên; số đảng viên đủ điều kiện để đánh giá là 134 đồng chí (có 03 đảng viên mới kết nạp, mới chuyển đến). Trong đó, có 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 102 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (do bệnh hiểm nghèo) và 07 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

          Về tự chấm điểm, đánh giá xếp loại Đảng bộ Sở theo Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU, ngày 07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với tiêu chí về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước và các mô hình nổi bật, phương pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo. Kết quả Đảng ủy Sở tự chấm 94/100 điểm.

          Qua kiểm tra hồ sơ, tình hình hoạt động thực tế của Đảng ủy Sở và Đoàn kiểm tra đã nhận xét, đánh giá trong năm qua, Đảng ủy Sở đã phối hợp với chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao; cùng với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực của tập thể đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất kịp thời để chỉ đạo các chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Các Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện đánh giá, nhận diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, Đảng ủy, các chi bộ đều có xây dựng kế hoạch cụ thể; có kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt, nhất là triển khai mô hình học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy chế dân chủ cơ sở và phong trào Dân vận khéo tại các chi bộ còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ nên việc học tập, triển khai các mô hình và kết quả nhân rộng chưa được lan tỏa.  Các chi bộ cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra giám sát của chi bộ chưa được quan tâm sâu sát. Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; xây dựng chuyên đề về nội dung chưa được phong phú, đa dạng.

Nhìn chung, trong năm 2020 Đảng ủy Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã tích cực, chủ động chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ Sở đề ra và Đoàn kiểm tra đã thống nhất với số điểm của 04 tiêu chí theo Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU, ngày 07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là 94/100 điểm và xếp loại “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020.

Bài, ảnh: Minh Điền

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 1 402
  • Tất cả: 1316340