Đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử
 Ngày 24/3/2023, Đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh do bà Tô Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác chi trả chính sách cho người có công, chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử. Tham dự  Đoàn có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Sở. Dự và tiếp Đoàn Trà Vinh có ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Sở.

Đoàn làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

    Qua trao đổi, học tập kinh nghiệm Đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh đã được nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo khái quát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác chi trả chính sách cho người có công, chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử.

    - Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, từ đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,56%, hộ cận nghèo là 3,30%.

    - Về công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chọn tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong ba địa phương thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt từ năm 2021. Qua hai năm triển khai thực hiện, đến nay tổng số đối tượng, người được ủy quyền, người giám hộ được chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản trên địa bàn tỉnh đạt 52%; Số đối tượng đã thu thập thông tin mở tài khoản nhưng chưa chi trả là 32,73%; Số đối tượng chưa mở tài khoàn và không mở được tài khoản là 22,72%.

   

    Thông qua chuyến đi Đoàn đã học tập được nhiều kinh nghiệm quý báo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác chi trả chính sách cho người có công, chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử đạt được thành công như sau:

    Thứ nhất, cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của của chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

    Thứ hai, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng Kế hoạch, Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có phân công, giao việc cụ thể cho các sở ngành có liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện

    Thứ ba, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương trong việc thu thập thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng hưởng chính sách thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

    Thứ tư, các tổ chức dịch vụ chi trả chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối hệ thống với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, đảm bảo công tác chi trả từ tài khoản thuận tiện, dễ dàng, an toàn, minh bạch và bao phủ đến cấp xã.  

    Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác chi trả chính sách cho người có công, chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử của Đoàn công tác tỉnh Trà Vinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt cho các thành viên trong Đoàn. Thông qua chuyến đi, đã tạo được mối quan hệ giao lưu, hợp tác, học tập lẫn nhau của hai địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 1 236
  • Tất cả: 1315855