Đảng ủy Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Đảng viên toàn Đảng bộ
Nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Sở năm 2021 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện để đưa những ứng dụng thực tiễn Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 8/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho tất cả Đảng viên của Đảng bộ Sở tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đến dự chỉ đạo và tham gia báo cáo viên có đồng chí Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở cùng 91Đảng viên của Đảng bộ Sở Lao động-TBXH về dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp

triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường Đảng ủy Khối

    Tại Hội nghị, Đảng viên của Đảng bộ Sở được tiếp thu chuyên đề về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia đồng chí Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai và chuyên đề về báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối triển khai và chỉ đạo một số định hướng về công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở triển khai.

    Yêu cầu của việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi bộ cấp ủy, người đứng đầu trong việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã xây dựng và triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn Đảng bộ và chuẩn bị cho mỗi Đảng viên tài liệu về văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tài liệu về những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đảng viên Đảng bộ Sở dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, mỗi Đảng viên đều viết thu hoạch cá nhân, tập trung vào 02 nội dung chính, thứ nhất là nhận thức của bản thân về các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung trình bày các vấn đề trọng tâm, những điểm mới, điểm nổi bật hoặc những vấn đề bản thân tâm đắc trong kết quả thực hiện Nghị quyết; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ hai là trách nhiệm của bản thân đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, căn cứ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, từng đảng viên đối chiếu với nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà xác định rõ nội dung, các giải pháp tương ứng để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cụ thể và thiết thực nhất theo hướng dẫn số 23-CV/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, sau khi dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy triệu tập, chậm nhất sau 7 ngày, Đảng viên viết bản thu hoạch cá nhân và nộp về cấp ủy Chi bộ xem xét, ký xác nhận.

    Qua một ngày học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện để đưa những ứng dụng thực tiễn Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới theo Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 24/3/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh và Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Bài, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 1 402
  • Tất cả: 1316340