Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 20/12/2022, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

    Tham dự học tập, quán triệt có 130 đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ, trực thuộc Đảng bộ Sở lao động – Thương binh và Xã hội. Hội nghị được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, do đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phổ biến, quán triệt.

    Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng đơn vị.

                                                                                              Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 1 233
  • Tất cả: 1315852