BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2021
Ngày 11/1/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ảnh: Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2021

    Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

    Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020), với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội đạt những kết quả quan trọng. Quy mô nguồn nhân lực mở rộng, lực lượng lao động tăng từ 54,2 triệu người năm 2015 lên 54,6 triệu người năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% năm 2015 lên khoảng 64,5% năm 2020. Nhân lực chất lượng tăng cao cả về số lượng và chất lượng, một số ngành nghề, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế; chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam nằm trong nhóm phát triển cao, đứng thứ 110 trong 189 quốc gia; chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị luôn duy trì dưới 4%.

Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, đời sống người có công nâng lên. 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh, từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% cuối năm 2020. Thành tích giảm nghèo được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia thành công nhất về giảm nghèo.

    Đối với Trà Vinh, trong năm 2020, ngành Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành đạt nhiều kết quả tốt, đã tạo việc làm tăng thêm cho 16.100 lao động, đạt 70% so với kế hoạch; đưa 460 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 51,11%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển sinh, đào tạo nghề cho 20.095 người, đạt 100,4% so với kế hoạch. Tính đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo, đạt 68,46%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,74%.

  Hỗ trợ cho 148.081 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trình UBND tỉnh phê duyệt là 13.143 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, để giải quyết chính sách theo quy định. Tăng cường công tác tư vấn việc làm cho 3.245 lượt người đến tìm việc làm và 47.775 lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chỉ đạo tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm và 07 cuộc hội thảo việc làm tại các huyện; giải quyết 12.731 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền là 173.271.082.400 đồng.

    Thực hiện tốt chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công với cách mạng, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết trong năm với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Trong năm, có 10 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước; Tổ chức 06 chuyến, với 370 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, TP.Đà Nẵng; đưa 80 người có công với cách mạng và 06 Bà mẹ VNAH dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

    Triển khai có hiệu quả các chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Kết quả tỷ lệ giảm hộ nghèo chung là 1,42%/1-1,5% (tương đương số hộ giảm 4.010 hộ); tỷ lệ còn lại 1,8% (tương đương số hộ nghèo còn lại 5.204 hộ). Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 2,84%/2-3% (tương đương giảm 2.530 hộ). Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 120 học viên; giải quyết tái hòa nhập cộng đồng 100 học viên. Hiện tại Cơ sở đang quản lý 121 học viên cai nghiện ma túy. Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp nhận mới 60 đối tượng; dừng nuôi dưỡng 54 đối tượng (hồi gia). Hiện đang quản lý và nuôi dưỡng, chăm sóc cho 168 đối tượng. Công tác Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Bình đẳng giới, Phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tiếp nhận 1.062 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả trước hoặc đúng  hạn 1.062 hồ sơ đạt 100% so yêu cầu.

Tại Hội nghị ông Đào Ngọc Dung- Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trong năm 2021, các đơn vị không được tự mãn các kết quả đã đạt được, càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, kiên định, nhất quán chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội.

    Các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

    Nâng cao chất lượng, xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, người có công, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và hội nhập; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn về giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao, kỹ năng lao động, đào tạo gắn với thị trường lao động; thực hiện chuyển đổi số với tốc độ, tiến độ nhanh nhất trong lĩnh vực này. Các đơn vị tập trung kiến tạo môi trường để mọi người có cơ hội tham gia đóng góp, không để ai bị bỏ lại phía sau; hoàn thành và phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, bền vững…

Dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng cờ thi đua xuất sắc cho 17 đơn vị thuộc Bộ, 12 địa phương; tặng bằng khen cho 22 đơn vị thuộc Bộ, 33 Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố. Trong đó, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội Trà Vinh được Bộ trưởng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

                                                                             Bài, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1 234
  • Tất cả: 1315853