* Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành lao động, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh, có đ/c Nguyễn Trung Hoàng , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Trưởng, Phó phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở. 

         
    Theo đánh giá, trong năm 2019, toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, có những mặt tiến bộ hơn nhiều so với năm 2018; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, ưu tiên mà Bộ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2019. Bộ cũng đã nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học việc thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012 để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với nhiều điểm mới và thay đổi, nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vục thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo đều hoàn thành kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao. Trong đó, số lượng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục đạt kỷ lục với trên 147 ngàn người, cao nhất từ trước đến nay, về đích trước 1 năm của kế hoạch 5 năm 2016-2020; phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiệm tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW  trước 02 năm. Đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; giảm nghèo đi vào thực chất hơn với các hoạt động thiết thực, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, các công tác người cao tuổi; bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội.

            - Riêng tỉnh Trà Vinh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2019, cụ thể như sau:

+ Tạo việc làm mới cho 25.040 lao động (trong đó nữ: 13.343 người, dân tộc 8.623 người, thanh niên: 15.562 người), đạt 114% kế hoạch. Đưa 604 lao động đi làm việc ở nước ngoài([1]), đạt 151% kế hoạch. Chương trình cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ đầu năm đến nay đã giải ngân cho 416 hộ vay với tổng số tiền 41 tỷ 086 triệu đồng. Tư vấn việc làm cho 49.949 lao động; tổ chức tổ chức 10 cuộc Hội thảo việc làm, 37 buổi tư vấn việc làm và 11 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và các huyện, thị xã, thành phố. Cấp mới 529 giấy phép và cấp lại 197 giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xác nhận 10 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tiếp nhận, giải quyết  trên 11 ngàn hồ sơ đăng ký hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền chi trả trên 140 tỷ đồng.

           + Tuyển sinh, đào tạo nghề cho 20.758 người ([2]), đạt 109% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,56%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,2%.

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng. Tiếp nhận, bàn giao 20 căn nhà tình nghĩa do Tổng công ty Điện lực Miền Nam tài trợ xây dựng; xây dựng mới 61 căn, sửa chữa 01 căn nhà tình nghĩa do địa phương vận động. Tổ chức 07 chuyến, với 526 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng, Nha Trang và Thành phố Đà Nẵng; đưa 80 người có công với cách mạng tham quan Thủ đô Hà Nội.

Theo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh 2,62% (tương đương giảm 6.841 hộ, vượt 0,62% chỉ tiêu UBND tỉnh giao); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc khmer giảm 5% (tương đương giảm 4.474 hộ, vượt 2% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và vượt 1% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm đạt 1,29% (tương đương giảm 2.715 hộ). Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho 31.475  đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Hỗ trợ 23.046 lượt hộ cận nghèo với tổng số tiền 6,914 tỷ đồng.

+ Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 cụ tròn 100 tuổi và 735 cụ tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 557 triệu đồng.  Cấp 520.248 thẻ BHYT, với tổng kinh phí 391,915  triệu đồng cho đối tượng Hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; đối tượng bảo trợ xã hội; người đủ tuổi 80 tuổi trở lên và hộ nghèo, cận nghèo.

+ Trao tặng 300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đêm Hội Trăng rằm; tặng 100 phần quà của Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại huyện Trà Cú, Cầu Ngang; trao 40 xe đạp cho học sinh nghèo Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long và Tiểu Cần, do Bảo việt Nhân thọ Trà Vinh trong chương trình học bổng “an sinh giáo dục – xe đạp đến trường” năm 2019 trao tặng. Vận động tài trợ phẫu thuật tim cho 05 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 461.000.000 đồng.

+ Phối hợp với Công an các địa phương, triệt xóa 04 tụ điểm hoạt động mại dâm có 18 đối tượng (07 mua dâm, 07 bán dâm 01 chủ chứa, 01 môi giới và 02 chủ nhà nghỉ), công an các huyện làm thủ tục khởi tố chủ quán và chủ chứa theo quy định. Đội Kiểm tra liên ngành 178 tổ chức kiểm tra 24 cuộc tại 94 cơ sở kinh doanh – dịch vụ trên địa bàn tỉnh, phát hiện 36 cơ sở vi phạm, trong đó 34 cơ sở vi phạm về hợp đồng lao động, 02 cơ sở karaoke hát quá giờ quy định đã lập biên bản nhắc nhỡ.

            - Trong năm 2020, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ưng dụng công nghệ thông tin nhằm đáo ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.  Cụ thể các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo  (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Các chỉ tiêu của ngành đề ra: Tạo việc làm cho 1.610 nghìn người, trong đó: Tạo việc làm trong nước cho 1.480 nghìn người; đưa 130 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,5%; 99,7% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 72% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp...

Nhân dịp này, Bộ cũng thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2019: Tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tặng Bằng khen cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé - PCVP Sở[1]Gồm các thị trường: Nhật Bản: 533, Hàn Quốc: 03, Đài Loan: 64, Malaysia: 01, Đức 01 và các thị trường khác 02

[2]Trong đó: trình độ cao đẳng 1.118 sinh viên; trung cấp có 404 học sinh; sơ cấp, đào tạo thường xuyên, kèm cặp truyền nghề, chương trình đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật là: 19.236  lao động

Nguyễn Văn Bé - PCVP Sở
1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 148
  • Trong tuần: 1 248
  • Tất cả: 1315867