HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
         Ngày 22/6/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2020, trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, và đại diện lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin, đại diện Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh; Ban Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã

     Tại Hội nghị, đồng chí Từ Minh Điền, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành như: Giải quyết việc làm đạt 45% so với kế hoạch năm; lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 32% kế hoạch; giải quyết 3.276 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền là 44.385.794.000 đồng. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, giải ngân 17,921 tỷ đồng cho 706 dự án. Giải ngân 3,537 tỷ đồng cho 46 hộ vay theo chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển sinh, đào tạo nghề đạt 30,87% so với kế hoạch.

     Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là công tác chăm lo, thăm viếng, tặng quà nhân các ngày lễ, tết; kết quả đã thăm và tặng quà cho 23.435 người có công với cách mạng, với tổng kinh phí là 11,076 tỷ đồng; tặng quà cho 19.474 hộ cận nghèo, với kinh phí hơn 5,842 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương vận động hỗ trợ thêm 10.504 lượt hộ cận nghèo, với số tiền hơn 3,305 tỷ đồng. Riêng các huyện, thị xã, thành phố vận động hỗ trợ cho 11.320 lượt hộ nghèo, với kinh phí hơn 8,036 tỷ đồng...Thăm và tặng quà cho 147 thương binh, gia đình liệt sĩ đã bị thương và hy sinh trong ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), kinh phí 147 triệu đồng; Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (tròn 100 tuổi và 90 tuổi) theo Luật Người cao tuổi với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp xã hội cho 36.805 người và chăm sóc, nuôi dưỡng 161 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm bảo trợ xã hội.

        Công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới ngày càng được quan tâm; các huyện, thị xã, thành phố đã vận động, thăm và tặng quà cho 948 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, với số tiền trên 242 triệu đồng. Vận động tài trợ phẩu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là 48.900.000 đồng; phối hợp triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em; Công tác Bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thanh, kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

       Công tác triển khai, tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 luôn được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị; sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 04 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo đã chi trả đạt tỷ lệ 99,74%. Riêng các nhóm đối tượng là người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách là 2.027 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

          Đại biểu dự Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác Lao động, Người có công và Xã hội trong thời gian tới.

                             

         Ghi nhận và giải đáp các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: