Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp về đảm bảo An toàn, an ninh trật tự tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
  Ngày 20/10/2017, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh Trà Vinh đã xây dựng Quy chế phối hợp số 03/QCPH-CA-LĐTBXH về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy (gọi tắt là Cơ sở). Quy chế được triển khai thực hiện dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đảm bảo ANTT. Nội dung phối hợp gồm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến ANTT tại Cơ sở; Phòng, chống ma túy thẩm lậu vào Cơ sở; Hỗ trợ đảm bảo ANTT tại Cơ sở và phối hợp xử lý khi có học viên bỏ trốn hoặc gây rối mất trật tự, đập phá tài sản, bỏ trốn tập thể.

Ảnh: Đại biểu dự họp triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại Cơ sở cai nghiện ma túy 

    Trong thời gian qua, lãnh đạo hai đơn vị đã tích cực chỉ đạo lực lượng Phòng sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an huyện Châu Thành phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo và giữ gìn ANTT cho học viên trong quá trình cai nghiện ma túy tập trung tại Cơ sở gồm phối hợp rà soát, lập hồ sơ, phân loại quản lý người nghiện ma túy có tiền án, tiền sự, có tính chất côn đồ, hung hãn,….khi vào Cơ sở; tiến hành thử nước tiểu nhanh, đột xuất cho 120 lượt học viên có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy tại Cơ sở; tổ chức kiểm tra, kiểm soát các vật dụng, quà gửi thăm gặp, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc gia đình, thân nhân học viên đưa ma túy, chất nghiêm cấm thẩm lậu vào Cơ sở. Theo đó, đã tiến hành khởi tố hình sự 02 vụ thẩm lậu chất ma túy vào Cơ sở, trong đó có 01 trường hợp học viên đang chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị khởi tố hình sự vì có hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”; Phối hợp điều tra, xử lý những học viên có hành vi đánh bạc, chiếm đoạt tiền ký gửi của học viên khác và làm rõ, củng cố hồ sơ đề nghị chuyển đến Cơ sở giáo dục bắt buộc đối với những học viên thuộc loại côn đồ, hung hãn, chống đối,… và hành vi vi phạm khác; Phối hợp bảo vệ, đảm bảo an toàn giữ gìn an ninh trật tự trong việc tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục –thể thao cho học viên.