Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động; để chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ. Người lao động là nhân tố quan trọng trong sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đơn vị sản xuất; việc đảm bảo an toàn. vệ sinh lao động, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thường xuyên, liên tục sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của người sử dụng lao động và người lao động từng bước được nâng lên. Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm tổ chức thực hiện. Trong đó việc tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, hạn chế và ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp luôn là mối quan tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động. Nhận thức được trách nhiệm của mình, các ngành chức năng tăng cường công tác ATVSLĐ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

anh tin bai

Quang cảnh buổi huấn luyện trước khi vào làm việc

    Để công tác An toàn, vệ sinh lao động hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Phối hợp khảo sát thực trạng về tình hình ATVSLĐ ở các doanh nghiệp để có kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn trong lao động cho người sử dụng lao động, người lao động, nhất là mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các đơn vị, doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn trong xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan; xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của máy móc, thiết bị và nơi làm việc. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đầy đủ cho các nhóm đối tượng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, xây dựng và ban hành nội quy và biện pháp phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nguy cơ, xây dựng các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng tới công tác tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát thực tế với công việc của người lao động; giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn, phổ biến về các mô hình, kinh nghiệm tổ chức cho người lao động tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

-  Kịp thời đề xuất khen thưởng người sử dụng lao động, đơn vị, người lao động chấp hành tốt và kiến nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời người sử dụng lao động, đơn vị không tuân thủ, vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các quy định pháp luật về công tác ATVSLĐ, xây dựng được môi trường làm việc an toàn, lành mạnh góp phần hạn chế thấp nhất những sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm việc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động nhằm góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển lâu dài, bền vững và lao động sản xuất đạt hiệu quả.

 

                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Trận
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 963
  • Tất cả: 1325760