SỞ Y TẾ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA NGÀNH Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
Thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 22/6/2021, Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 43/KH-SYT Về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 của ngành y tế tỉnh Trà Vinh.  

Ảnh: Đại biểu dự họp mặt ngày CTXH Việt Nam (25/3/2021) tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

      Mục tiêu chung của Kế hoạch đến năm 2025 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội trong hệ thống ngành y tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực về y tế, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội về công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.

    Theo đó, Sở Y tế đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đạt tối thiểu 50% số cơ sở y tế và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội tăng 20% so với năm 2020.

     Nội dung Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới là các Bệnh viện trong tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 của ngành y tế tại đơn vị. Tăng cường thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật về sức khỏe cho người bệnh; xây dựng nội dung, tài liệu đgiới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo; cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh; tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện.

      Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội của bệnh viện là cần thiết. Sở Y tế căn cứ quy mô giường bệnh, điều kiện về nhân lực, kinh phí và phạm vi hoạt động chuyên môn, giao Giám đốc bệnh viện Quyết định thành lập hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định thành lập một trong các hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện như: Thành lập Phòng Công tác xã hội thuộc bệnh viện hoặc thành lập Tổ Công tác xã hội thuộc Khoa khám bệnh hoặc Phòng điều dưỡng hoặc Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện và tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

    Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ cụ thể công tác xã hội của bệnh viện là hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm: Đón tiếp, ch dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh; Tchức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án htrợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện; Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác; Htrợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chđịnh chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có); Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện; Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

     Muốn đạt được các mục tiêu, nội dung, giải pháp phát triển nghề công tác xã hội trong bệnh viện, Sở Y tế đề ra các nhiệm vụ cần quan tâm, đó là: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội; Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ s đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản vy tế cho người làm việc về công tác xã hội.

     Đây là những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Sở Y tế đề ra, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

                                                                                      Bài, ảnh: Minh Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 1 270
  • Tất cả: 1315889