SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÀ VINH TỔ CHỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 TẠI CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
   Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 03/3/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 08-17/ 7/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2020 tại các huyện trên địa bàn tỉnh.    Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn cùng đại diện các Sở, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh).

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

   Tại mỗi địa phương, Đoàn công tác đã nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020, kết quả thực hiện các dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn.

   Kết quả trong 6 tháng đầu năm, các huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư 85 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, dân sinh; duy tu, bảo dưỡng 34 công trình trên địa bàn huyện nghèo, ấp, xã đặc biệt khó khăn; triển khai 89 dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo hỗ trợ cho 1.579 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với các mô hình như: Nuôi bò vỗ béo, nuôi bò sinh sản, nuôi vịt xiêm, nuôi heo thịt, nuôi gà, nuôi dê, nuôi cá kèo, trồng măng tây; hỗ trợ cho 7.503 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn. In, cấp phát 435.924 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo; giải ngân cho 448 hộ vay vốn cải thiện nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, với số tiền 8.960 triệu đồng; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, tiền ăn, đi lại cho 23.376 lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí 4.271 triệu đồng,...