SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020
Thực hiện Công văn số 614/LĐTBXH-ATLĐ ngày 24/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 03/10/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty TNHH đào tạo kỹ thuật huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức 03 lớp huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, mỗi lớp 03 ngày, có 156 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Nội dung huấn luyện bao gồm các kiến thức về những quy định an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong doanh nghiệp; triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ; đề xuất, giải pháp mô hình hệ thống, tập huấn định hướng cho doanh nghiệp; những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; rà soát thống kê và điều tra chuyên sâu người dân địa phương bị chết do tai nạn lao động; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện ATVSLĐ và các kiến thức có liên quan.

Ảnh: Lớp huấn luyện an toàn về sinh lao động tại Hội trường khách sạn Cửu Long

   Qua các lớp huấn luận ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động; kéo giảm tới mức thấp nhất các vụ tại nạn lao động xảy ra trên địa bàn, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Tin, ảnh:Minh Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 1 392
  • Tất cả: 1316330