Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tổ chức Hội Nghị triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1143/UBND-KGVX ngày 30/3/2021 và chỉ đạo của Cục Bảo trợ xã hội tại Công văn số 245/BTXH-CSBTXH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới; lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới triển khai

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại Hội nghị

(Ảnh: Lưu Thị Oanh)

    Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội –Trẻ em và Bình đẳng giới triển khai đầy đủ các nội dung, quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và nhấn mạnh những điểm mới trong Nghị định này là tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 270.000 đồng/tháng nâng lên 360.000 đồng/tháng và mở rộng một số đối tượng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản 5, điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn và trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3, 6, điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

    Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận trao đổi và thống nhất phối hợp để triển khai thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nguyên tắc cơ bản của chính sách trợ giúp xã hội là phải được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch; hỗ trợ theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, cộng đồng nơi sinh sống của đối tượng. Chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội.

    Được biết, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tin: Minh Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 1 276
  • Tất cả: 1315895