Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”
Ngày 29/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” trên địa bàn tỉnh, qua 05 năm triển khai tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đạt được một số kết quả cụ thể sau: Tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, lựa chọn phân công công chức am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Niêm yết công khai, minh bạch  các quy định về thủ tục hành chính, phí, lệ phí đối với các thủ tục giải quyết hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Sở. Kịp thời trình cấp có thẩm quyền công bố hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính khi văn bản quy phạm pháp luật có bổ sung, thay đổi. Trong giai đoạn 2016 – 2021 đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bãi bỏ 59 thủ tục hành chính, công bố mới 88 thủ tục hành chính. 

    Nhìn chung, 05 năm qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 6.878 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đúng hạn 6.878 hồ sơ, đạt 100% (trong đó có 4.572 hồ sơ trả trước hạn, chiếm 66,47%). Có 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được cắt giảm, rút ngắn 50% thời gian giải quyết.

    Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan như: công khai việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; các đề án, dự án; kinh phí của cá nhân, tổ chức tài trợ cho các đơn vị thuộc Sở. Công khai thông tin tuyển dụng viên chức; công khai quy hoạch cán bộ ngành gia đoạn 2021 – 2025.... Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về việc sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy hoạch cán bộ, kế hoạch luân chuyển cán bộ công chức, đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch ngành; lấy ý kiến bổ nhiệm công chức, viên chức thi đua khen thưởng, nâng bậc lương, phân bổ kế hoạch; công khai quyết toán thu chi tài chính, tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử của Sở. 

    Công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị tại nơi tiếp công dân; bố trí thùng thư góp ý đúng quy định, đảm bảo dễ quan sát và thuận tiện trong góp ý của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trong giai đoạn 2016-2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận 63 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quy định hành chính, chế độ chính sách, lao động, việc làm,...Tất cả, 63 ý kiến phản ánh, kiến nghị trên đều được xử lý, trả lời cho người dân và doanh nghiệp.

    Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh và đơn thư khiếu nại của công dân, trong 05 năm qua, tiếp 394 lượt công dân yêu cầu giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách trợ giúp xã hội...Tiếp nhận 36 đơn, thư trong đó 06 đơn không thuộc thẩm quyền của Sở đã chuyển về UBND các huyện và Giám đốc doanh nghiệp giải quyết theo thẩm quyền, 30 đơn thuộc thẩm quyền của Sở đã giải quyết xong.

    Một trong những điểm nổi bật khi triển khai mô hình này là các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã chú ý xây dựng các phong trào “Nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở, có thái độ làm việc tôn trọng, phong cách làm việc dân chủ, gần gủi, nhẹ nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao tiếp với người dân; đồng thời xây dựng lề lối làm việc “viết thư xin lỗi” đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, doanh nghiệp. Công khai các chuẩn mực trong ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử với nhân dân, công khai rõ ràng các quy trình thủ tục hành chính, số điện thoại của lãnh đạo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gủi hơn.

    Có thể nói, những thành quả trong xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm trong 05 năm qua tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là một quá trình của sự tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là sự phấn đấu nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố con người góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh nhà trong thời gian tới.

                                                                     Biên tập: Nguyễn Văn Bé
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 1 261
  • Tất cả: 1315880