Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2021
Năm 2021, tập thể Ban Giám đốc chủ động, tích cực, bám sát chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 để lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và thực hiện tốt công tác chăm lo người có công; bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về lĩnh vực lao động, người có công  và xã hội được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, kết quả đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 18.643 lao động, đạt 81,10% so với kế hoạch; đưa 292 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 32,44 % so với kế hoạch. Tư vấn cho 10.883 lượt người tìm việc làm và 83.056 lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết 11.340 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với 11 chính sách và tổ chức triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg  ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả đến ngày 03/12/2021 đã hỗ trợ tổng cộng được 286.501 đối tượng, với kinh phí 440.888.563.000 đồng; đạt 97,65% so với tổng số đối tượng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đã hỗ trợ cho 57.834 người, với tổng số tiền là trên 129 tỷ đồng và hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện. Phối hợp các ngành, địa phương và các tỉnh bạn kịp thời nắm tình hình người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 để kết nối, tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh cho người lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển sinh, đào tạo nghề cho 9.500 người, đạt 50% so với kế hoạch; ước tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đạt 35,84%.

Hội nghị trực tuyến triển khai nghiệm vụ về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021 

    Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công với cách mạng; tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết trong năm với kinh phí trên 28 tỷ đồng và chỉ đạo thực hiện các chính sách khác có liên quan. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xuất Quỹ an sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ 10.402 người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, với số tiền 5.201.000.000 đồng. Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả đã hỗ trợ được 1.738,950 tấn gạo cho 115.930 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 100%.

    Triển khai thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021: Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo theo chuẩn cũ, số hộ nghèo còn lại 1.650 hộ, chiếm tỷ lệ 0,58%; giảm 1,22% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 đạt chỉ tiêu giao (trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer còn 779 hộ, chiếm tỷ lệ 0,88% so với số hộ dân tộc Khmer, giảm 2,33% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 vượt chỉ tiêu giao. Hộ cận nghèo còn 3.458 hộ, chiếm tỷ lệ 4,69%, giảm 1,07% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020. Kết quả rà soát chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh có 10.301 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,59% (trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer có 6.096 hộ, chiếm tỷ lệ 6,91% so với số hộ dân tộc Khmer); hộ cận nghèo là 16.914 hộ, chiếm tỷ lệ 5,9%.

    Tiếp tục quan tâm tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chỉ đạo tổ chức 30 buổi tuyên truyền về Luật trẻ em tại 15 điểm Trường trung học cơ sở của 05 huyện và thành phố Trà Vinh. Tổ chức thăm, tặng 380 ba lô và 1.950 quyển tập; tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng hợp, đề xuất hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp đưa tro cốt của người dân Trà Vinh bị mất bởi dịch Covid-19 đến gia đình an toàn, chu đáo; phối hợp rước sản phụ và người thân từ TP. Hồ Chí Minh về Trà Vinh đảm bảo an toàn và đề xuất hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ ngoài tỉnh về đang cách ly tập trung trong tỉnh. Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương trong tỉnh, có 2.041 lượt người dự; tiếp tục quản lý 139 người nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và 163 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

    Công tác thanh tra, kiểm tra được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; tiếp 45 lượt công dân yêu cầu giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội..., Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng của thị xã Duyên Hải; thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Quan tâm đến công tác giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả đúng hạn 100% hồ sơ, trong đó có trên 30% hồ sơ được giải quyết, trả kết quả trước hạn.

     Nhìn chung, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo quyết của Ban Giám đốc Sở cùng với sự phối hợp của các ngành, các cấp và toàn thể công chức, viên chức ngành Lao động –Thương binh và Xã hội của tỉnh Trà Vinh đã phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành năm 2021.

                                                                                       Bài, ảnh: Minh Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 1 233
  • Tất cả: 1315852