Kết quả sơ bộ về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021
Qua gần 2 tháng, Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/8/2021 về Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

    Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg): Toàn tỉnh còn 1.650 hộ, chiếm tỷ lệ 0,58%, giảm 1,22% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 (giảm 3.554 hộ), đạt chỉ tiêu giao Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, trong đó, h nghèo dân tộc Khmer còn 779 hộ, chiếm tỷ lệ 0,88% so với số hộ dân tộc Khmer; giảm 2,33% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 (giảm 2.084 hộ), đạt chỉ tiêu giao. Hộ cận nghèo còn 3.458 hộ, chiếm tỷ lệ 4,69%, giảm 1,07% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 (giảm 3.192 hộ).

       Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP): Toàn tỉnh có 10.301 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,59% so với tổng số hộ dân cư, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer có 6.096 hộ, chiếm tỷ lệ 6,91% so với số hộ dân tộc Khmer và hộ cận nghèo là 16.914 hộ, chiếm tỷ lệ 5,90% so với tổng số hộ dân cư.

    Được biết, Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở đã áp dụng và thực hiện tốt Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXHngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

                                                                    Tin, ảnh: Văn phòng
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 1 391
  • Tất cả: 1316329