Kết quả hỗ trợ gạo cho người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Để kịp thời hỗ trợ cho hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 về việc phân bổ 1.738,950 tấn gạo cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 07/9/2021, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long đã bàn giao số lượng gạo theo kế hoạch cho 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Đồng thời, UBND huyện, thị xã, thành phố đã phân bổ ngay cho UBND cấp xã để tổ chức cấp phát kịp thời 1.738,950 tấn gạo cho 115.730 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (trong đó, người thuộc hộ nghèo 14.500 người, với  217.500 kg gạo; hộ cận nghèo 64.815 người, với 972.225 kg gạo; đối tượng bảo trợ xã hội 30.519 người, với  457.785 kg gạo và 6.096 người có hoàn cảnh khó khăn khác, với 91.440 kg gạo). Kết quả hỗ trợ gạo đạt tỷ lệ 100% so với tổng số gạo được phân bổ.

Ảnh: Người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ gạo 

Hoạt động trên thể hiện sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long nên công tác triển khai thực hiện giao và tiếp nhận gạo đạt yêu cầu đề ra. Người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ gạo rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống của người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

                                                                             Tin, ảnh: Ngô Công Đức
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1 232
  • Tất cả: 1315851