TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 110
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 Quyết định Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
564/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định về việc thay đổi đội trưởng và Ủy viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
151-CV/VPTU 25/12/2020 Về việc sao gửi Chỉ thị số 48-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 5
2467/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 1
2466/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 16
2430/BC-SLĐTBXH 20/11/2020 Kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
2357/BC-SLĐTBXH 11/11/2020 Báo cáo Kết quả nâng chất lượng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 2
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 3
154/NQ-CP 19/10/2020 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 2
12