TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2467/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 1
2466/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 16
2357/BC-SLĐTBXH 11/11/2020 Báo cáo Kết quả nâng chất lượng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 2
1785/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 01/09/2020 V/v lấy ý kiến các ngành xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
1664 /BC-SLĐTBXH 14/08/2020 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 5
1663/BC-SLĐTBXH 14/08/2020 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 06 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 1
1665/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 13/08/2020 Triển khai thực hiện Công văn 3161 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 1
1452/KH-SLĐTBXH 22/07/2020 Kế hoạch về việc tổ chức "Ngày hội tuyển sinh học nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động năm 2020"
Lượt xem: 0
Tải về 1
1365/SLĐTBXH-VP 09/07/2020 Về việc hướng dẫn lập hồ sơ xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2020 và những năm tiếp tiếp, lĩnh vực lao động - người có công và xã hội
Lượt xem: 0
Tải về 0
1365/SLĐTBXH-VP 09/07/2020 Về việc hướng dẫn lập hồ sơ, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 0
Tải về 0
12