TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1512/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 269
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 5
32/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 109
QĐ số 2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Mục tiêu chung của Kế hoạch là bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Lượt xem: 0
Tải về 6
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Nghị định Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 0
Tải về 9
06-CT/TU 15/06/2021 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 4
965/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công bố và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 0
Tải về 4
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 6
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tam thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
11/CTr-UBQG 07/04/2021 Chương trình công tác năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 4
12