Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng iso 9001:2015
Thực hiện Thông báo số 1166/TB-SKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2022. Ngày 22/9/2022,  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Dân, chuyên gia đánh giá, đại diện Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT và ông Huỳnh Quốc Phương, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 

     Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

    Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Út - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách vận hành hệ thống ISO tại các phòng chuyên môn của Sở.

    Theo Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở. Các phòng chuyên môn có rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

    Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã khuyến nghị một số vấn đề như: Quy trình giải quyết TTHC đang viện dẫn tới các quy trình nội bộ và quy trình thực hiện TTHC, chưa thể hiện được thành phần hồ sơ; Phiếu tiếp nhận hồ sơ, được thay thế bằng phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

    Thay mặt lãnh đạo Sở, ông Nguyễn Văn Út Giám đốc Sở cảm ơn và tiếp thu những góp ý của Đoàn Kiểm tra, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của Đoàn Kiểm tra, trình lãnh đạo Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính gắn với việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới./.

                                                                             Tin, Ảnh: Nguyễn Văn Bé

 

 

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 651
  • Trong tuần: 4 505
  • Tất cả: 1329602