GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2020)
PV: Thưa ông! nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, xin ông đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác chăm lo gia đình chính sách hiện nay ở tỉnh ta ? Trả lời: Trong thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo gia đình chính sách , chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng . Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về nhà ở, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng tập trung hoặc tại gia đình và các chính sách khác cho người có công với cách mạng. T uyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về truyền thống yêu nước của dân tộc ta và đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” và t hực hiện tốt phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa ”; Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ vào các dịp lễ, tết . C ùng với sự quan tâm, chăm lo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, với sự nỗ lực vươn lên của bản thân và gia đình người có công, đã góp phần nâng cao mức sống gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú ; hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công .

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động- TBXH  trả lời ý kiến của công dân tại Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

           PV: Thưa ông! nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, xin ông đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác chăm lo gia đình chính sách hiện nay ở tỉnh ta ?

       Trả lời:

    - Trong thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo gia đình chính sách, chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về nhà ở, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng tập trung hoặc tại gia đình và các chính sách khác cho người có công với cách mạng. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về truyền thống yêu nước của dân tộc ta và đạo lý Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa”.

    - Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ vào các dịp lễ, tết. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, với sự nỗ lực vươn lên của bản thân và gia đình người có công, đã góp phần nâng cao mức sống gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

     PV: Vâng, như ông vừa cho biết thì công tác chăm lo gia đình chính sách ở tỉnh ta trong thời gian qua khá tốt. Nhưng chúng tôi được biết, hiện nay Bộ Trưởng Bộ LĐTBXH rất quan tâm đến công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng. Vấn đề này đến nay tỉnh ta thực hiện ra sao, thưa ông ?

     Trả lời: Thực hiện Quyết định 408 ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công đối với những hồ sơ như sau:

   - Đã lập trước ngày 01/7/2013 nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đổi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

   - Đang lưu trữ tại cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, công an, quân đội cấp tỉnh trở lên.

   Qua kết quả rà soát, tỉnh ta đã đề nghị công nhận được 04 hồ sơ liệt sĩ; đến nay cơ bản đã giải quyết xong hồ sơ còn tồn đọng theo Quyết định 408 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

     PV: Xin ông cho biết thêm vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào trong thời gian tới?

     Trả lời: Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1079 ngày 30/10/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc chỉ đạo rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh, Sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố rà soát được 200 hồ sơ người có công với cách mạng, đã công nhận được 146 trường hợp, 54 trường hợp không đúng đối tượng, địa phương đã hoàn trả hồ sơ và giải thích rõ cho đối tượng biết. 

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình người có công rà soát, thực hiện đúng quy trình; từng bước giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

     PV: Một vấn đề khác cũng liên quan đến người có công, đó là cựu thanh niên xung phong, mặc dù đối tượng này ở tỉnh ta không nhiều, nhưng công tác chăm lo đối tượng này đã được thực hiện thế nào trong thời gian qua, thưa ông ?

    Trả lời: Công tác chăm lo người có công nói chung và đối tượng là cựu thanh niên xung phong nói riêng được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành quan tâm giải quyết tốt các chính sách về trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và tạo điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho cựu thanh niên xung phong theo Quyết định số 40 ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong khánh chiến. Ngoài ra, phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức họp mặt Cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

     PV: Một vấn đề cuối chúng tôi xin phép được hỏi thêm ông, tỉnh ta sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để không ngừng nâng cao đời sống cho đối tượng có công ?

    Trả lời: Để không ngừng nâng cao đời sống cho đối tượng là người có công, chúng tôi đề ra một số giải pháp như sau:

     1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 14 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 59 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

     2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác chăm lo người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân.

     3. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện công tác chăm lo đời sống chu người có công với cách mạng thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

     4. Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người có công; động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên vượt qua khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

     5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, kịp thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết; chăm lo tốt cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và các phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. 

               Thông Tin, hình ảnh: Trích từ cuộc phỏng vấn                                                 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 1 134
  • Tất cả: 1315753