Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021– 2025 trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021– 2025 trên địa bàn tỉnh.    

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch:

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về PCMT với hình thức, nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp,...

3. Hàng năm, số vụ phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý nhiều hơn 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển, đường thủy, chuyển phát nhanh được phát hiện và giải quyết; hàng năm triệt xóa tăng 5% số điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

4.  Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện và đảm bảo ANTT cơ sở cai nghiện ma túy. Kiềm chế phát sinh người nghiện mới; quyết tâm giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, từng bước kiềm chế, kéo giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; xây dựng và thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, kiên quyết không để hình thành xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý.

5. Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y, các loại tiền chất ma túy; kịp thời phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

Với 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Kế hoạch này trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Luật PCMT; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Công văn số 1007-CV/TU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy,…

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, PCMT giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT. Tập trung tuyên truyền về tác hại và xu hướng sử dụng các chất ma tuý, nhất là sử dụng các loại ma túy mới. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, kịp thời phát hiện và động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy, phát hiện và triệt xóa những điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, vận động đầu thú, bắt giữ đối tượng truy nã về ma túy. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy và xử lý đúng quy định của pháp luật; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất phạm tội về ma túy.

4. Duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú ý có chứa chất ma túy và tiền chất không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy hoặc phạm tội về ma túy, kịp thời phát hiện, triệt xóa trồng cây có chứa chất ma túy.

5. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Phối hợp lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp cai nghiện, tư vấn, điều trị phù hợp với từng loại đối tượng, đảm bảo ANTT cơ sở cai nghiện; thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện, quan tâm hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm, hạn chế tối đa tái nghiện. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

6. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố có liên quan trong việc đấu tranh ngăn chặn mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý. Sớm phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.

7. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác PCMT. Chủ động làm tốt công tác rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để tham mưu điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp PCMT phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng thời điểm cụ thể.

   Theo Kế hoạch số 2406/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công nhiều Sở ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu đề ra.

                                                                                                                   Biên tập lại: Minh Điền

Đính kèm:  QD 2406.pdf

1 2 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 4 522
  • Tất cả: 1329663