Ngày nghỉ hằng tuần được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật lao động
Ngày nghỉ hằng tuần là quyền lợi của người lao động được hưởng khi tham gia vào quan hệ lao động. Hầu hết mỗi đơn vị sử dụng lao động phải dành ra ít nhất 01 đến 02 ngày trong tuần để người lao động được nghỉ ngơi, đây được gọi là ngày nghỉ hằng tuần. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin phổ biến những quy định về việc ngày nghỉ hàng tuần, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 111, Bộ luật lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng tuần như sau:

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

* Lịch nghỉ hằng tuần do ai quyết định?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 111, Bộ luật lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Do vậy, lịch nghỉ hằng tuần sẽ do người sử dụng lao động quyết định và phải được ghi nhận tại nội quy lao động của doanh nghiệp, đồng thời niêm yết công khai tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động, trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, quyền quyết định vẫn nằm ở phía người sử dụng lao động nhưng vẫn sẽ có sự tham gia góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để việc bố trí, sắp xếp lịch nghỉ hằng tuần được phù hợp với người lao động.

* Nghỉ hằng tuần có được hưởng lương không?

Nghỉ hằng tuần là một trong những quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ quy định về việc người lao động được nghỉ liên tục ít nhất 24 giờ liên tục trong mỗi tuần chứ không ghi nhận về việc có được hưởng lương khi nghỉ hằng tuần hay không.

Cùng với đó, Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng ghi nhận một số thời gian được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương bao gồm:

- Nghỉ giữa giờ.

- Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

- Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

- Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh.

- Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

- Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động.

- Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ.

- Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, nghỉ hằng tuần cũng không thuộc một trong các trường hợp trên. Vì vậy, khi nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ không được hưởng lương , trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

* Trường hợp đi làm ngày vào ngày nghỉ hằng tuần được tính lương thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, điều 98, Bộ Luật lao động năm 2019, người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được tính lương làm thêm giờ ít nhất bằng 200% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật lao động 2019, thì tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động ít nhất bằng 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 

Tin phổ biến pháp luật: Văn Thiện
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 632
  • Tất cả: 1319574