Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tô chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Công văn số 118-CV/ĐUK, ngày 02/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở chỉ đạo tổ chức Hội nghị theo hướng chia thành nhiều cụm, tổ chức nhiều cuộc Hội nghị, đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở và Bí thư các Chi bộ căn cứ tình hình thực tế tiến hành tổ chức Hội nghị đảng viên của Đảng bộ Sở 6 tháng đầu năm 2021 theo hướng chia thành nhiều cụm, tổ chức nhiều cuộc Hội nghị, đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả.  Đồng thời, giao các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở dự và chỉ đạo Hội nghị đảng viên của Đảng bộ Sở 6 tháng đầu năm 2021 theo từng cụm, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kết quả từ ngày 09/7/2021 đến ngày 20/7/2021, Đảng ủy đã tổ chức được 7 cuộc Hội  nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự các cuộc Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Cấp ủy 7 Chi bộ và 125 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 96,4% tham dự Hội nghị.  Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe các đồng chí trong cấp ủy thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và một số nội dung liên quan khác.

Đảng viên dự Hội nghị (cụm) sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

    Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu các ý kiến về công tác phối hợp của cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; nâng cao chất lượng sinh họat Chi bộ theo Hướng dẫn 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

    Chỉ đạo kết luận Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đề nghị toàn thể Đảng viên của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2021, cần tập trung thực hiện một số nội dung về công tác xây dựng Đảng như sau

Đồng chí Lê Văn Nghiệm - Đảng ủy viên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (cụm) sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

    1. Tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị thuộc các lĩnh vực được giao; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên giao.

    2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và thực hiện tốt quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng,…

    3. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2021; Duy trì thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” trên địa bàn tỉnh.

    4. Triển khai các chương trình công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2021 và các hoạt động của các Đoàn thể cấp trên phát động. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi bộ, Đảng bộ Sở theo Nghị quyết năm 2021 đã đề ra.

    5.  Chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ, đảng bộ theo quy định; duy trì thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương nơi cư trú; Tiếp tục chỉ đạo và uốn nắn việc đánh giá nhận xét đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (hàng tháng). Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ, cấp ủy Chi bộ theo kế hoạch đề ra và tiếp tục phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và chuyển Đảng chính thức theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1 232
  • Tất cả: 1315851