Tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
    Tính đến nay, đối tượng là người có công với cách mạng đã hỗ trợ cho 9.211 đối tượng, với kinh phí 13.737.750.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%; đối tượng bảo trợ xã hội hỗ trợ được 30.643 đối tượng, với kinh phí 45.324.950.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%; đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã hỗ trợ được 98.087 nhân khẩu, với kinh phí 74.315.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 99,46% so với số hộ được phê duyệt. Còn lại 114 người chưa chi trả do đối tượng đi làm ăn xa cả gia đình (51 người nghèo và 63 người cận nghèo, địa phương đang liên hệ); 425 người do trùng với các đối tượng khác, đã được nhận mức hỗ trợ cao hơn nên các địa phương loại ra và không thực hiện chi trả. 

    Đối với các nhóm đối tượng là người lao động và chủ sử dụng lao động, Sở đã tiếp nhận được 8.285 hồ sơ. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách được 4.104 lao động thuộc 02 nhóm đối tượng (nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm). Kết quả, các huyện đã hỗ trợ được 1.691 lao động (huyện Càng Long 564 lao động; huyện Duyên Hải 108 lao động; Thị xã Duyên Hải 241 lao động; Tiểu Cần 223 lao động), với tổng số tiền là 1.136.000.000 đồng; các huyện, thành phố còn lại đang phối hợp thực hiện.

    Được biết, hiện nay Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang thẩm định 4.181 người lao động, chủ yếu là nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

                                                                                     Tin: Từ Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 1 400
  • Tất cả: 1316338