• Nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Sở năm 2021 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện để đưa những ứng dụng thực tiễn Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 8/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho tất cả Đảng viên của Đảng bộ Sở tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đến dự chỉ đạo và tham gia báo cáo viên có đồng chí Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Sở cùng 91Đảng viên của Đảng bộ Sở Lao động-TBXH về dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • Qua 6 tháng triển khai thí điểm chi trả hàng tháng trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn huyện Càng Long, Thành phố Trà Vinh và Thị xã Duyên Hải theo Công văn số 4311/UBND-KGVX ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống bưu điện. Kết quả chi trả trợ cấp cho đối tượng tại 03 đơn vị thí điểm đạt tỷ lệ cao (98% trở lên). Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách chi trả kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định, công tác quyết toán chặt chẽ và kịp thời.
  • Năm 2021, Nghị quyết Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành Lao động –Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu về tạo việc làm mới cho 23.000 người. Trong đó, đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%. Trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngay từ đầu năm, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành và thành lập Đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021.
  • Căn cứ vào Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nhằm tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ III năm 2021 được chuẩn bị tốt, chu đáo. Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để trao đổi và chuẩn bị tốt các hoạt động của Hội giảng. Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thành viên Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí lãnh đạo, công chức Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký nghề dự thi và các nhà giáo dự thi.
  • Nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo và công chức Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 01/4/2021, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Giám đốc Sở tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm năm 2021.

TRÀ VINH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành cho người khuyết tật sự quan tâm, chăm lo sâu sắc. Quyền của người khuyết tật đã được quy định trong Hiến pháp (từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013)   Ngày 30 tháng 7 năm 1998, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật. Tại điều 31 có quy định lấy ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Sau này, khi Luật người khuyết tật Việt Nam -  Luật số: 51/2010/QH12, tại điều 11 chính thức ghi nhận ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam.

No title... No title... No title... No title...
Công tác giảm nghèo tỉnh Trà Vinh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 3,102
  • Tất cả: 228,427
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...


Đăng nhập